עבודה ביום בחירות – מי ייבחר בי?

יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון, רבים פונים למשרדינו, משרד עורכי דין ונוטריון – גדקר אהרוני בכר, לקראת יום הבחירות ושואלים את מי ניתן להעסיק? מה יהיה השכר שישתלם?
מאמר זה נכתב על מנת לענות על שאלות אלו…

כידוע יום הבחירות הוא יום שבתון וזאת בהתאם לסעיף 10 לחוק יסוד הכנסת הקובע כי :

“יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם”.

סעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ”ט-1969 (להלן:”חוק הבחירות”), קובע בעיקרון (יש חריגים) את זכותו של העובד, שנעדר מעבודתו, ביום הבחירות, לקבל שכר בגין היום הזה, כאילו הוא עבד בפועל. להלן נוסח הסעיף האמור:
“עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת.”

יום הבחירות הוא יום שבתון ולמרות זאת זכאי העובד לשכר מלא (בשיעור של 100%) כאילו עבד.
יש לדעת כי, שעות השבתון אינן מוגדרות בחוק, אולם נקבע בחוק הבחירות, ששעות פתיחת הקלפיות יהיו בין השעות 07:00 ל- 22:00 באותו היום ועל כן ניתן לראות בשעות אלה כשעות בהן חל השבתון.
משמע, אין שום מגבלה להעסיק עובד החל מהשעה 22:00 ואין הדבר נחשב כהעסקה ביום הבחירות.
חשוב לדעת כי חל איסור להעסיק עובדים ביום השבתון, אלא אם הדבר הותר במפורש ע”י ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.

נכון להיום, הועדה הנ”ל, כבר פעלה בעניין וזאת נוכח הוראות סעיף 71 א לחוק הבחירות הקובע כי:

“לא יאוחר מהיום ה-45 שלפני יום הבחירות תקבע הועדה המרכזית את סוגי השירותים שייראו כשירותים ציבוריים לעניין סעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת ואת שעות הפעלתם; הועדה תפרסם הודעה בדבר הקביעה האמורה, בדרך הנראית לה, לא יאוחר מהיום ה-35 שלפני יום הבחירות”.

ואכן ועל פי סמכותה פרסמה הועדה, באתר האינטרנט שלה אילו גופים יפעלו כסדרם ביום הבחירות, דהיינו, אילו גופים יוכלו לכפות על עובדיהם לעבוד גם ביום הבחירות. להלן פירוט הגופים הללו:

1. עובדי משרד הפנים הממלאים תפקיד ביום הבחירות בקשר לבחירות ומי שמבצע בעבורו תפקיד או מי שנותן לו שירות כאמור.
2. עובדי הרשויות המקומיות הממלאים תפקיד ביום הבחירות בקשר לבחירות ומי שמבצע בעבורן תפקיד או מי שנותן להן שירות לצרכי יום הבחירות בלבד.
3. עובדי המפלגות, עובדי הסיעות בכנסת, עובדי הסיעות ברשויות המקומיות ועובדי רשימות מועמדים או הצעות מועמד, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות לצרכי יום הבחירות בלבד.
4. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
5. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
6. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
7. שירותי התקשורת.
8. מפעלי מים וחשמל.
9. אספקת דלק והעברתו.
10. תיאטרונים, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
11. עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
12. הובלת לחם, פירות, ירקות, ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
13. חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות(.
14. אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
15. בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
16. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
17. שירותי קבורה.
18. שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

אך מובן הוא שהמעסיקים הנ”ל חייבים, בכל מקרה, ליתן לעובדיהם אפשרות להצביע.

אם כך, עולה השאלה כמה יש לשלם לאותם עובדים בגין יום עבודה זה?

ע”פ פסיקת בתי הדין האזוריים לעבודה, רואים העסקה ביום הבחירות כהעסקה בשבת ועל רקע זה יהיה העובד שיועסק ביום הבחירות, זכאי לשכר, בתוספת הגמולים המגיעים למי המועסק ביום השבת.
דהיינו, 150% שכר החל מהדקה הראשונה ובגין השעות הרגילות. ככל והעובד יעבוד ביום זה גם בשעות הנוספות, הרי על השעות הנוספות הראשונות זכאי העובד לתוספת שכר בשיעור של 175% ובגין יתר השעות הנוספות לשכר בשיעור של 200%.

יחד עם זאת, ככל ובארגונים קיים נוהג מן העבר, בו נהגתם לשלם עד כה, בעבור עבודה ביום הבחירות תשלום בשיעור של 200%, הרי כי יש להמשיך ולנהוג בהתאם לנוהג, אשר השתרש בקרב העובדים.
כמו כן, ככל ואתם חלק מהתאחדות התעשיינים הרי זו ממליצה לשלם שכר בשיעור של 200%, החל מהדקה הראשונה לעבודה ביום הבחירות.

ולא לשכוח – להצביע!!!

מאמרים נוספים

חובת הדיווח המקוון על הפקדות פנסיוניות

בעקבות עדכונים ושינויים המתרחשים במשק, כחלק מהשירות המשפטי הניתן על ידינו במשרד עורכי דין ונוטריון – גדקר אהרוני בכר, ראינו כחובה לעצמנו, לפנות אליך...

אי עבודה בשבת מטעמי דת

לאחרונה, פנו אלינו מספר מעסיקים ותהו מהם זכויותיהם ו/או חובותיהם הן שלהם והן של עובדיהם, בכל הנוגע לאי עבודה בשבת ו/או ביום המנוחה השבועי...

דילוג לתוכן