חובת הדיווח המקוון על הפקדות פנסיוניות

בעקבות עדכונים ושינויים המתרחשים במשק, כחלק מהשירות המשפטי הניתן על ידינו במשרד עורכי דין ונוטריון – גדקר אהרוני בכר, ראינו כחובה לעצמנו, לפנות אליך מעסיק יקר, במאמר זה ולעדכנך כדלקמן: בהתאם ל“תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים” (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע”ד-2014, מעסיקים שמעבירים תשלומים עבור החיסכון הפנסיוני של עובדיהם לקופת גמל, קרן השתלמות או […]

עבודה ביום בחירות – מי ייבחר בי?

יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון, רבים פונים למשרדינו, משרד עורכי דין ונוטריון – גדקר אהרוני בכר, לקראת יום הבחירות ושואלים את מי ניתן להעסיק? מה יהיה השכר שישתלם? מאמר זה נכתב על מנת לענות על שאלות אלו… כידוע יום הבחירות הוא יום שבתון וזאת בהתאם לסעיף 10 לחוק יסוד הכנסת הקובע כי : “יום […]

אי עבודה בשבת מטעמי דת

לאחרונה, פנו אלינו מספר מעסיקים ותהו מהם זכויותיהם ו/או חובותיהם הן שלהם והן של עובדיהם, בכל הנוגע לאי עבודה בשבת ו/או ביום המנוחה השבועי החל בהתאם לכל דת בישראל. לפיכך, אנו במשרד כורכי דין ונוטריון גדקר אהרוני בכר, כתבנו מאמר זה לעיונכם. חוק שעות עבודה ומנוחה התשי”א– 1951 (להלן: “החוק“) מאפשר לעובד שומר מצוות לסרב […]